Výroční zprávy

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2017/2018

Přílohy výroční zprávy: Výkaz zisků a ztrát 2017, Rozvaha 2017, Příloha 2017

 

Výroční zpráva za rok 2017 podle zák. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2016/2017

 

Výroční zpráva za rok 2016 podle zák. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2015/2016

 

Výroční zpráva za rok 2015 podle zák. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015

 

Výroční zpráva za rok 2014 podle zák. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

 

Výroční zpráva za rok 2013 podle zák. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

 

Výroční zpráva za rok 2012 podle zák. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

 

Výroční zpráva za rok 2011 podle zák. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

 

Výroční zpráva za rok 2010 podle zák. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

 

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2008

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

 

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2007

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008

 

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2006

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2006/2007

 

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2005

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006