Úřední hodiny o prázdninách 

Úřední hodiny o hlavních prázdninách: 

  1. 7. , 8. 7. 2022 vždy 9:00 – 12:00 hodin
  2. 8 .2022 – 26. 8. 2022 vždy 9:00 – 12:00 hodin

                                                                             Mgr. Jana Mašindováředitelka školy