Vánoční besídky

V posledním předvánočním týdnu jsme se nejvíce těšili na vánoční besídku naší třídy. Připravovali jsme se na ni celý měsíc, chystali program, dárky pro ty, které jsme si vylosovali. A maminky nám napekly cukroví. Besídku jsme si užili. A nejvíc se nám líbilo rozbalování dárečků, protože to pro každého z nás bylo překvapení.

DB