Vánoční zpívání

Poslední den výuky byl tradičně věnován především aktivitám spojeným s Vánoci. Kromě besídek ve třídách se již podruhé sešla celá škola v tělocvičně, kde jsme si navzájem zahráli scénky, řekli básničky nebo zazpívali písničky. Při pohledu na malované rekvizity, pečlivé převleky a přípravu nezbývá, než před žáky a učitelkami smeknout a poděkovat za krásný zážitek.