Vesmír pro nejmenší

Hlavním tématem programu byla  Sluneční soustava a planeta Země. Děti spatřily naši Galaxii a zjistily, kde se v ní nachází naše planeta, a jak vznikla naše Sluneční soustava a planety před miliardami let. Podívaly se na to, jak naše Sluneční soustava vypadá v současnosti, i na to, že Země není ve skutečnosti tak hladká koule jak by se zdálo. Byl jim názorně vysvětlen pohyb Slunce po obloze a střídání dne a noci.
Poté jsme zhlédli film Astronaut, který se zábavnou formou věnoval výcviku astronautů, vlivu vesmírného prostředí na lidský organismus, pobytu astronautů na kosmické stanici, technologii umožňující přežít ve vesmíru a dalším zajímavostem.