VEX IQ Cup, 2. místo

Neoficiální krajské kolo robotické soutěže VEX IQ Cup se uskutečnilo v Novém Boru 17. 5. 2019 za účasti škol z celého Libereckého kraje. Soutěž byla pořádána podle stejných pravidel, jako celostátní VEX IQ Challenge, která nás čeká na konci června, přičemž na vše dohlíželi oficiální rozhodčí, jako v Praze. Žáci si tak mohli otestovat své dovednosti ovládání robotů a jejich schopnost plnit zadané úkoly.

Naše škola se zúčastnila s týmem mladších žáků, tvořeným žáky 5. třídy a dále dvěma týmy zařazenými do kategorie starších žáků, ačkoli jeden z nich je tvořen jedním čtvrťákem a dvěma šesťáky a pouze druhý je plnohodnotný, tvořený sedmáky.

Námi postavení roboti sklidili úspěch (tedy až poté, co vůbec prošli kontrolou, protože některé byla na samé hranici pravidel, co se velikosti týče). Bylo hezké sledovat u ostatních účastníků, kteří často jen překvapeně koukali, jak například robot páťáků elegantně sundává kroužky a přendává si je na pomocné rameno a pomocí něj je sype na připravené tyče. Druhý tým zase dorazil s roboještěrkou, která však ještě bude potřebovat nějaká vylepšení, ale zkušenost k nezaplacení. Sedmáci dovezli opravdu profesionálně vypadajícího robota a i přes drobné chyby konstrukce se jim s ním dařilo dobře.

Vzhledem k tomu, že jsme ještě nestihli autonomní programování robotů, neměli jsme šanci na nějaký větší úspěch. To se projevilo u dvou mladších týmů, které obsadily poslední místa, ale v očích členů týmů nebylo znát žádné zklamání a vše plnili s nadšením a myslíme si, že je to i ohromě bavilo. Naši sedmáci měli více štěstí a i se jim lépe dařilo plnit úkoly a jen ztráta bodů z programovací výzvy je odsunula na druhé místo, což je milý úspěch.

Máme před sebou opravdovou výzvu. Připravit se ještě lépe na celorepublikové finále 25. 6. v Praze. Především v oblasti programování robotů a i jejich vylepšení jsme si ale z květnového kola odnesli mnoho perfektních zkušeností a nápadů.

Děkujeme všem, kdo se podíleli na přípravě, nebylo to jednoduché 🙂