Videoanalýza volného pádu míčku

Ve fyzice jsme si ověřili, že dokážeme určit rychlost dopadu míčku výpočtem. Ze zákona zachování energie nám vyplynul jednoduchý vztah že rychlost v = ODMOCNINA (2.h.g). Výpočtem jsme určili dopadovou rychlost z výšky 2 metry asi 6 m/s. Podle videoanalýzy jsme dospěli ke stejné hodnotě (v horním grafu je navíc vidět že rychlost narůstá úměrně s časem, tedy v = g . t). Navíc na grafu polohy ve směru osy y vidíme, jak narůstá vzdálenost mezi jednotlivými úseky, což se projeví jako parabola v grafu (kdyby se míček skutálel ze stolu, padal by právě po takové trajektorii). Díky za asistenci u pěkného pokusu 🙂

tracker