Volby do školské rady

Vážení rodiče,

 

dle ust. § 167 odst. 4) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů v přímé souvislosti s ust. čl. VI  Volebního řádu vydaného  Radou města Jablonec nad Nisou v souladu s § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 167 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů  Vás  žádám  o označení dvou jmen zákonných zástupců do Školské rady při Základní škole Jablonec nad Nisou – Rýnovice, Pod Vodárnou 10, příspěvková organizace

Hlasovací lístky, které žáci obdrží 5. 10. 2020, prosím, odevzdejte v termínu 7. – 9. října 2020  od 6,30 hodin do 16,00 hodin do označené volební schránky u hlavního vchodu do budovy školy.

 

Veškeré informace ke stažení zde.