Výuka pro 1. a 2. ročníky od 8. 2. 2021

Výuka pro žáky 1. a 2. třídy bude pokračovat i nadále formou prezenční výuky.

Organizace příchodu – hlavní vchod

Žáci 1 .ročníku 7:30 –  7:40

Žáci 2. ročníku 7:45 – 7:55

Žáky pobývající v ranní družině dovedou do třídy vychovatelky ŠD.

Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání, hodiny tělesné a hudební výchovy budou využity dle potřeb výuky.

Školní družina

Provoz školní družiny pro žáky 1. a 2. ročníků je zajištěn od 6:30 hodin do 16:00 hodin.

Ranní družina: z důvodu zachování stejnorodosti skupiny budou také žáci pobývající v ranní družině rozděleni do oddělení podle tříd.

Toto opatření platí po celou provozní dobu školní družiny.

Žáky prosím vybavte na každý den teplým oblečením a obuví pro venkovní aktivity.

Školní jídelna

Žáci 1. a 2. ročníků budou automaticky přihlášeni k odběru obědů.

Případné odhlášení proveďte den předem prostřednictvím e-mailu.

Povinnost nosit roušky

Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.

Vybavte proto své děti dostatečným množstvím roušek pro možnost výměny.

Doporučujeme vždy pečlivě zvážit zdravotní stav vašeho dítěte.