Výuka v terénu

V pátek 29. 9. jsme se učili trochu jinak. V tomto nádherném podzimním počasí jsme vyrazili s mapou do lesa a cestou plnili ve skupinkách úkoly z českého jazyka, matematiky, přírodovědy, vlastivědy, první pomoci a dopravní výchovy.

Většina z nás viděla mapu na orientační běh prvně, proto jsme se nejprve seznámili se značkami, abychom věděli, kudy jít a hlavně kde hledat schovaná dřívka, za jejichž nalezení jsme obdrželi příslušný úkol. Za každý splněný úkol nám paní učitelka přidělila body a po splnění všech úkolů jsme dostali mapu, kde byl zakopán poklad. Ten jsme našli a spokojeně se vrátili do školy, kde na nás po obědě čekala sladká studená odměna.

Text: Jitka Kostelníková, foto: Kateřina Nachtneblová