Výuka v terénu: devítka na Ještědu

Dne 8. 9. jsme se vypravili na Ještěd. Podle předpovědi pana učitele Gembece mělo být krásně (což bylo), tak jsme šli. Měli jsme se rozdělit do čtyř skupin, ale nakonec jsme stejně všichni chodili společně. Dostali jsme mapy s různými úkoly, které jsme měli po cestě plnit. Byli jsme se také podívat na zříceninu letadla. Pak jsme se konečně „vyškrábali“ na Ještěd. Výstup to byl docela náročný, ale my jsme vydrželi, a na vrcholu jsme byli odměněni bonbónem a zmrzlinou.  Chvíli jsme poseděli a pak jsme se vydali na zpáteční cestu. Hledali jsme místa pomocí GPS souřadnic a pan učitel si chvíli postál na patnáctém poledníku. Na konci jsme museli trochu přidat, aby nám neujel i druhý autobus. Nakonec jsme všichni skončili vyčerpaní v autobuse.

Velké dík patří našim učitelům p. Kostelníkové a p. Gembecovi bez nich by taková krásná akce nemohla vzniknout.

Foto: Veronika Česká, Kateřina Nachtneblová, Jan Klein, Jakub Ježek, Dorota Šedivá, Martin Gembec

A nakonec dvě videa od našich dvou youtuberek:

LucyWriteTeen World

LuciLoveDance


Poznámka pod čarou:

Jak bylo zmíněno, během pochodu jsme se zabývali i prací s mapou (poloha, souřadnice, nadmořská výška, azimuty). Celou trasu jsme taky zaznamenali pomocí aplikace Sports Tracker (žáci ušli v rámci plnění úkolů dokonce přes 10 km).

Na vrcholu jsme odhadovali a měřili výšku vysílače (výsledek měření pomocí aplikace Smart Measure nás zprvu zklamal, ačkoli obvykle je aplikace velmi přesná. Pak nám ale došlo, že když neměříme kolmou stěnu budovy, ale rotační hyperboloid, nemůže aplikace měřit správně. Výška vysílače je 95 m).

Nedaleko pod vrcholem je taky podle všeho nejvýše položená planě rostoucí jabloň. Viz fotky.

Celkem třikrát jsme překročili 15. poledník (ráno v autobusu cestou na Ještědku, cestou pěšky v prudkém kamenitém úseku a poté o kousek níže na pohodlné cestě, kde byl poledník vyznačen dvěma sloupy).

Všem, kteří se do měření a práce s mapou zapojili, to bude jistě přínosem i do života.

Martin Gembec

Měření výšky vysílače na Ještědu ve Smart Measure
Měření výšky vysílače na Ještědu ve Smart Measure
15. polední na Ještědském hřebeni
15. poledník na Ještědském hřebeni (aplikace GPS Essentials)
Záznam trasy v programu Sports Tracker
Záznam trasy v programu Sports Tracker