Výzdoba chodby

V pracovní výchově jsme se pustili do nové výzdoby. Na třídnické hodině jsme si
 zvolili téma „Západ slunce na pláži“. Palmy už na chodbě máme, pláž je hotová, zbývá nám dotvořit jen to slunce.
IR