Vzpomínka na rýnovická školní léta

Před 150 lety byl, podle dochovaných dokumentů, položen základní kámen k jedné malé venkovské škole v Rýnovicích.

Léta plynula a malá škola se rozrostla na plně organizovanou školu základní.

A právě ta by chtěla, při příležitosti svého kulatého výročí, pozvat nejen všechny bývalé učitele a žáky, ale i veřejnost na vzpomínkové setkání.

Akce se uskuteční v sobotu 27. května 2017 od 10 hodin do 16 hodin.

Návštěvníci si mohou prohlédnout současnou moderní budovu, zavzpomínat nad fotografiemi a kronikami, připomenout si dobové školní pomůcky. Zástupci školy pro ně připravili také malé občerstvení, ale především příjemně strávený den mezi vzpomínkami na uplynulá školní léta.

A pokud sami doma máte nějaké vzpomínkové materiály na dobu svých studií, které jste strávili ve škole v Rýnovicích, prosím, zapůjčte je nebo darujte škole. Dostanou se tak do jejich vzácných a hýčkaných pamětí. Kontakt: 483 305 317, email: jmasindova@zsrynovice.cz