Za národy světa napříč kontinenty

Na pátek 6. března si žáci osmého ročníku naplánovali projektový den na téma Za národy světa napříč kontinenty. V několika předchozích hodinách zeměpisu se zabývali tématickým celkem „Obyvatelstvo světa“. Zkoumali faktory ovlivňující rozmístění obyvatelstva na Zemi, různé ukazatele rozdílné osídlení světa, věkové složení obyvatelstva vyjádřené pomocí věkových pyramid, příčiny a důsledky migrace, uprchlictví, lidské rasy, národy, jejich jazyky a kulturu.

Každá ze čtyř skupin postupně svým spolužákům představila obyvatelstvo vybraného kontinentu a připravila jim gurmánský zážitek v podobě tradičního pokrmu. Asijskou oblast reprezentovaly jarní rolky z vietnamské kuchyně, evropskou část světa připomněly francouzské palačinky Crepe Suzette, ze Střední Ameriky všichni ochutnali quacamole a Severní Ameriku jim přiblížil hamburger a americké brambory.