Žáci učí žáky dějepis

Žáci 7. třídy připravili v rámci výuky dějepisu prezentaci o Karlu IV. pro žáky 4. třídy, kteří si tím rozšířili své znalosti z vlastivědy. Sedmáci akci zahájili v roli průvodců ve vlastnoručně vyrobených kostýmech na školní výstavě Karel IV. – 700let.