Zadávání učiva v době zavřené školy

Vážení rodiče, žáci,

veškeré studijní materiály k domácí přípravě budou chodit max. 3x týdně (po – st- pá) v rozsahu, který je v kompetenci jednotlivých vyučujících​. První zaslání proběhne tuto středu 18. 3. 2020.

Materiály budou zveřejněny vždy v systému Bakaláři – komens – nástěnka třídy – 1 .- 9.

Dle nařízení vlády nebude zadávána nová látka a učivo k domácí přípravě budou pouze opakovacího charakteru.

Žáci je zpracují dle svého vlastního svědomí, charakteristika zpětné kontroly bude po dohodě s jednotlivými vyučujícími skrze komens.

Notifikace zadaných prací dostanete přes mobilní aplikaci. V případě upozornění e-mailem, prosím o zaslání Vašeho e-mailu třídnímu vyučujícímu.

Děkujeme za spolupráci
vedení školy
Mgr. Petra Kadlečková