Zeměpisné domino

Na závěr kapitoly, ve které jsme se zabývali politickým zeměpisem, jsme si pro zopakování nejdůležitějších pojmů, s nimiž jsme se seznámili, vyráběli domino.

Nejprve jsme si museli vytvořit dvojice pojem – vysvětlení a potom je seskupit a rozstříhat tak, aby vznikla hra domino. Na začátku jsem se všichni shodli na tom, že hru domino dobře známe, ale ukázalo se, že jednoduchý úkol to pro nás nebyl. I přes některé potíže a nedostatky při promýšlení strategie splnění úkolu, se nakonec podařilo několik herních sad vytvořit. Jejich funkčnost jsme ověřili tím, že jsme si domino zahráli a zároveň si tak procvičili základní pojmy z politického zeměpisu, jako je například HDP, parita kupní síly, stupeň rozvoje státu, definice světadílu, státní hranice , Commonwealth, WHO, UNESCO, NAFTA atd.