Žitava a Oybin 2019

18. květen 2019 napsal další kapitolu do osvědčených výprav kousek za naše hranice k našim německým sousedům. Pro žáky sedmého ročníku ji v rámci oživení výuky němčiny připravila paní učitelka Neubauerová. Úžasná symbióza počasí, milých žáků a úžasných scenérií se postarala o prvotřídní zážitek.

Nechyběla jízda úzkokolejkou, včetně soupravy tažené parní lokomotivou. Překvapilo zpočátku komorní, ale příjemné, prostředí hradu Oybin, než se tam nahrnuly davy, když jsme odcházeli. Závěrečné „drancování říše“ v místním Kauflandu a procházka po centru Žitavy jen umocnily skvělý den.

Děkujeme za dlouholetou organizaci této akce paní učitelce Věře Neubauerové!