Seznam uchazečů k základnímu vzdělávání.

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/2024


Škola

o škole, stránky tříd, rozvrhy hodin, dokumenty ke stažení

Podrobnosti

Jídelna

jídelní lístek, přihláška ke stravování

Podrobnosti

Družina

přehled oddělení, družinové akce

Podrobnosti

Proč se vzdělávat právě u nás? Co nabízíme?

Škola

„Účelem vzdělání není zaplnit mysl, ale otevřít ji“
 • vstřícná, bezbariérová
 • klidné prostředí, blízko lesa
 • dobrá dostupnost
 • zdravé obědy a svačiny
 • 9 tříd, jeden ročník = jedna třída
 • individuální přístup k dětem i k rodičům
 • prostorné třídy, moderní vybavení
 • rozšířená výuka informatiky, zájmové útvary
 • plavání 3. a 4. třídy, lyžařské dny 7. až 9. třídy
 • výchovné poradenství, odborné vedení k budoucímu povolání
 • komunikace, řešení konfliktů

Školní družina

„Základem dobré družiny je vytvořit bezpečné a důvěrné prostředí,
kde mají všichni žáci své místo a vědomí, že tam patří“
 • zájmová činnost – dovedné ruce, přírodovědný kroužek
 • projektové dny
 • neformální setkávání s rodiči
 • všestranný rozvoj osobnosti dítěte
 • společné soužití, komunikace
 • utváření zdravého sebevědomí
 • péče o zdraví
 • tradice, zvyky
 • ochrana přírody
 • prevence rizikového chování