Úřední deska

Školní řád

Aktuální dokument se zahrnutými změnami k bezpečnosti a schválený školskou radou je k dispozici ke stažení ve formátu PDF.

Hodnocení žáků

Zásady hodnocení jsou součástí ŠVP, které je k nahlédnutí v kanceláři školy.

Školní vzdělávací program

Kompletní dokument je k nahlédnutí v kanceláři školy.

Výroční zprávy

Výroční zpráva za rok 2017 podle zák. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2016/2017

Starší výroční zprávy…

Zákonné informace

Informace o škole podle zákona č. 106/99 Sb. Celý článek…

Školská rada

Město Jablonec nad Nisou jako zřizovatel základních škol v Jablonci nad Nisou dne 19. května 2005 zřídil na všech základních školách školské rady, kdy stanovil, že ŠR bude mít 6 členů, a zároveň jmenoval členy – zástupce zřizovatele jednotlivých školských rad a schválil jednací řád. Celý článek…

Preventivní programy

Minimální preventivní program, Program proti šikanování a průběžně realizovaný program prevence rizikového chování. Celý článek…

EVVO

Environmentální výchova je na naší škole zařazena průběžně v rámci tématických plánů jednotlivých předmětů. Celý článek…