Ve výuce informatiky se snažíme zachytit současné trendy. Velkou změnu do života nás všech přináší rychlý nástup AI. My jsme si její možnosti vyzkoušeli v projektu, který se pracovně jmenoval Digiosoba.

Od našich vyučujících jsme dostali za úkol vybrat si jednu významnou osobnost, která svou prací přispěla k rozvoji přírodních věd v oblasti vědy a výzkumu.

S pomocí AI jsme sepsali životopis, vyhledali nebo vygenerovali portrét a ten „rozmluvili“. Cesta od začátku ke konečnému výsledku nebyla jednoduchá. Narazili jsme na řadu problémů a omezení plynoucích z využívání legálního software, který je zdarma, protože profesionální programy jsou velmi drahé. Vše se nám nakonec podařilo vyřešit a výsledek posuďte sami. Budeme rádi, pokud práce, které vás zaujmou ohodnotíte laikem.

VL