Školní družina

Provozní doba školní družiny

Ráno od 6:30 do začátku vyučování, a to i v případě půlených hodin,
odpoledne do 16:30.

PŘÍCHOD DO RANNÍ DRUŽINY JE MOŽNÝ DO 7:30 HODIN.

Umístění žáků do oddělení

1.oddělení 1. + 4. ročník Lenka Riegerová

vedoucí vychovatelka

stará budova,

družina 2

2.oddělení 2. + 4. ročník  Barbora Blažková nová budova
3.oddělení 3. ročník Lenka Jaceňková stará budova,

družina 1

 

Příchody žáků z oběda do oddělení

1. oddělení (1. ročník)

pondělí + úterý: 13:30

středa – pátek: 12:30

2. oddělení (2. ročník)

pondělí, čtvrtek, pátek: 12:30

úterý + středa: 13:30

3. oddělení (3. ročník) 

pondělí: 13:50

úterý – pátek: 13:30

Žáci 4. ročníku jdou na oběd vždy po skončení vyučování s vyučujícím a potom přechází do družiny.

ŽÁKY PO OBĚDĚ UVOLŇUJEME VE 12:30 – 13:00, popř. ve 13:30 hodin (vyučování do 12:35).
Pokud potřebujete, aby dítě odešlo domů dříve, odchází na oběd ihned po skončení vyučování. Do družiny vůbec nejde. Po obědě odchází do šatny a domů. Lísteček s tímto sdělením předá vyučujícímu a informuje příslušnou vychovatelku.

Uvolňování žáků ze školní družiny

Děti odcházejí ze školní družiny dle údajů uvedených na zápisním lístku.

Uvolňování na lístečky – znění:
Prosím o uvolnění (jméno dítěte) ze ŠD (den, hodina). Odchází sám/a – v doprovodu.
Přebírám plnou zodpovědnost za jeho bezpečnost po opuštění školy.
Datum, podpis rodiče.

Žádost o uvolnění lze též napsat do Bakalářů.

Zápisní lístek do školní družiny ke stažení zde.