Školní družina

Provozní doba školní družiny

Ráno od 6:30 do začátku vyučování, a to i v případě půlených hodin,
odpoledne do 16:30.

PŘÍCHOD DO RANNÍ DRUŽINY JE MOŽNÝ DO 7:30 HODIN.

Umístění žáků do oddělení

2. oddělení 2.+3. třída, chlapci 4. paní vychovatelka Barbora Blažková telefon 773 752 872
1. oddělení 1. třída + děvčata 4. vedoucí vychovatelka Lenka Riegerová telefon 773 752 874

 

Příchody žáků z oběda do oddělení

ŽÁKY PO OBĚDĚ UVOLŇUJEME VE 12:40 – 13:00, POPŘ. VE 13:35 hodin.
Pokud potřebujete, aby dítě odešlo domů dříve, odchází na oběd ihned po skončení vyučování. Do družiny vůbec nejde. Po obědě odchází do šatny a domů. Lísteček s tímto sdělením předá vyučujícímu a informuje příslušnou vychovatelku.

Uvolňování žáků ze školní družiny

Děti odcházejí ze školní družiny dle údajů uvedených na zápisním lístku.

Uvolňování na lístečky – znění:
Prosím o uvolnění (jméno dítěte) ze ŠD (den, hodina). Odchází sám/a – v doprovodu.
Přebírám plnou zodpovědnost za jeho bezpečnost po opuštění školy.
Datum, podpis rodiče.

Vyzvedávání dítěte ze školní družiny pověřenou osobou: dokument ke stažení.

Zápisní lístek do školní družiny ke stažení zde.