Družina

Provozní doba školní družiny

Ráno od 6:30 do začátku vyučování, a to i v případě půlených hodin,
odpoledne do 16:30.

PŘÍCHOD DO RANNÍ DRUŽINY JE MOŽNÝ DO 7:30 HODIN.

Umístění žáků do oddělení

1. oddělení 1. + 4. ročník Lenka Riegerová

vedoucí vychovatelka

2. oddělení 2. + 4. ročník Barbora Blažková
3. oddělení 3. ročník Lenka Jaceňková

Příchody žáků z oběda do oddělení

1. oddělení (1. ročník)

pondělí + úterý: 13:30

středa – pátek: 12:30

2. oddělení (2. ročník)

pondělí, čtvrtek, pátek: 12:30

úterý + středa: 13:30

3. oddělení (3. ročník)  

pondělí: 13:50

úterý – pátek: 13:30

Žáci 4. ročníku jdou na oběd vždy po skončení vyučování s vyučujícím a potom přechází do družiny.

Uvolňování žáků ze školní družiny

Děti odcházejí ze školní družiny dle údajů uvedených na zápisním lístku.

Uvolňování na lístečky – znění:
Prosím o uvolnění (jméno dítěte) ze ŠD (den, hodina). Odchází sám/a – v doprovodu.
Přebírám plnou zodpovědnost za jeho bezpečnost po opuštění školy.
Datum, podpis zákonného zástupce

Možnost napsat žádost o uvolnění též do Bakalářů.

Zápisní lístek do školní družiny ke stažení zde.