Družina

Provozní doba školní družiny

Ráno od 6:30 do začátku vyučování, a to i v případě půlených hodin,
odpoledne do 16:30.

PŘÍCHOD DO RANNÍ DRUŽINY JE MOŽNÝ DO 7:30 HODIN.

Umístění žáků do oddělení

Žáci 2. ročníku budou rozděleni do obou oddělení, rodiče budou vyrozuměni.

1. oddělení 1. ročník + 2. ročník (10 žáků) paní vychovatelka

Barbora Blažková

2. oddělení 4., 3. ročník + 2. ročník (zbývající žáci) paní vychovatelka

Lenka Riegerová

Příchody žáků z oběda do oddělení

1. Oddělení

pondělí: 12:35 všichni

úterý: 2. ročník 12:35 (zvonit na RIE, zvonek na staré budově, děti zde budou až do 13:30); 1. ročník 13:30

středa + pátek: 1. ročník 12:35; 2. ročník 13:10

čtvrtek: 13:30 všichni

2. Oddělení

pondělí: 2. +3. ročník 13:30; 4. ročník 14:00

úterý – pátek 13:30 všichni

Uvolňování žáků ze školní družiny

Děti odcházejí ze školní družiny dle údajů uvedených na zápisním lístku.

Uvolňování na lístečky – znění:
Prosím o uvolnění (jméno dítěte) ze ŠD (den, hodina). Odchází sám/a – v doprovodu.
Přebírám plnou zodpovědnost za jeho bezpečnost po opuštění školy.
Datum, podpis zákonného zástupce

Možnost napsat žádost o uvolnění též do Bakalářů.

Zápisní lístek do školní družiny ke stažení zde.