Jedno volné dopoledne jsme využili možnosti vyzkoušet si, co všechno musí znát a zvládnout začínající podnikatel. Tento minikurz jsme absolvovali pod odborným vedením mentorů díky projektu Uplift Unicef. Celé dopoledne jsme pracovali v on-line prostředí. V závěru jsme dopoledne jsme odprezentovali svůj podnikatelský záměr ostatním skupinám z různých měst ČR. Jako důkaz jo úspěšném absolutoriu jsme dostali certifikát dva členové našeho týmu obsadili první dvě místa v závěrečném kvízu. Poštou nám přišla i sladká odměna.

VL