V rámci výuky českého jazyka jsme vyrazili na exkurzi do knihovny.

Navštívili jsme všechna oddělení, ale nejvíce jsme se zdrželi v dětském oddělení. Tam na nás čekala i soutěž a každý si mohl vyhledat knížky, které ho zajímaly.

DB