Ve výuce informatiky se snažíme zachytit současné trendy. Velkou změnu do života nás všech přináší rychlý nástup AI. My jsme si její možnosti vyzkoušeli ve školním projektu.

Od našich vyučujících jsme dostali za úkol vybrat si jednu významnou historickou osobnost. Protože jsme právě v dějepisu probírali období vlády Marie Terezie, byla volba celkem jasná.

S pomocí AI jsme si sepsali životopis, vyhledali nebo vygenerovali portrét a ten „rozmluvili“. Cesta od začátku ke konečnému výsledku nebyla jednoduchá. Narazili jsme na řadu problémů a omezení plynoucích z využívání legálního software, který je zdarma, protože profesionální programy jsou velmi drahé. Vše se nám nakonec podařilo vyřešit a výsledek posuďte sami. Budeme rádi, pokud práce, které vás zaujmou ohodnotíte a případně okomentujete.

VL