Dokumenty

Zápis do 1. třídy

Potřebné dokumenty:
občanský průkaz
rodný list dítěte
zápisní lístek (vytiskněte a přineste vyplněný)
žádost o zápis do 1. třídy (vytiskněte a přineste vyplněnou)
žádost o odklad školní docházky (vytiskněte a přineste vyplněné) – žádost o odklad je nutné také doložit doporučením odborného lékaře nebo klinického psychologa a doporučením školského poradenského zařízení

Další informace:
informace a kritéria přijetí
spádová oblast

Přestup z jiné školy

Stáhněte si žádost rodičů o přestup dítěte na školu.

Rozšířená výuka informatiky

V případě, že přihlašujete dítě do třídy s rozšířenou výukou informatiky, stáhněte si přihlášku: DOC nebo PDF a také výše zmíněný dokument k přestupu z jiné školy.

Školní řád a sankční řád, omluvenky, klasifikační řád a žádost o uvolnění z výuky

Školní řád, dodatek ke školnímu řádu, Sankční řád a Klasifikační řád.
Předpřipravené lístečky na omluvenky.
Žádost o uvolnění z výuky.

Školní vzdělávací program

Probíhá aktualizace….

Žádost o povolení IVP (individuální vzdělávací plán)

Dokument ke stažení…

Výroční zprávy

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2019/2020
Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2016/2017
Výroční zpráva za rok 2016 podle zák. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2015/2016

Starší výroční zprávy…