Oddělení pro děti a mládež Městské knihovny Jablonec n. N. připravilo besedu „Slušné chování je in“ pro žáky 7. třídy. Lektorka se s dětmi zapojila do diskuse a představila základní principy slušného chování zábavnou formou. Pomocí konkrétních příkladů děti lépe pochopily, jak důležité je být ohleduplný a respektovat ostatní. Beseda nejen posílila jejich sociální dovednosti, ale také jim ukázala, že být slušný a ohleduplný je moderní a pomáhá čelit negativní náladě.

IK