Vánoční besídka

Dne 22. 12. pořádala devátá třída vánoční besídku pro celou školu. Každá třída si něco připravila a předvedla. Nejčastěji se zpívaly různé koledy v doprovodu s paní učitelkou. Opravdu originální byla první třída, která se tématicky připravila a měla opravdu úžasné kostýmy! Ale krásně zpívali všichni a byla pěkná vánoční atmosféra. A to je nejdůležitější. Nakonec si devátá třída připravila taneční vystoupení. Měla jsem, jako žačka deváté třídy, obrovskou radost, když se děti zvedly a přidaly se k nám. Myslím, že můžu za všechny žáky ZŠ Rýnovice poděkovat paním učitelkám, které nám s přípravou pomohly a měly s námi obrovskou trpělivost. Taky bych chtěla poděkovat Dorce a Kubovi, kteří akci skvěle uváděli. Myslím, že jsme si to všichni užili a pobavili se. Další super akce, při které se ukázalo, jaká jsme dobrá parta.