Zpívání v kostele

Součástí prodejních trhů ve škole je i zpívání s MŠ v rýnovickém kostele. I když kádr zpěváčků zmenšila nemocnost, zvládli to všichni na výbornou a vystoupení se líbilo.