Je za námi náš společný školní rok. Zakončili jsme ho výletem do iQLANDIe a viděli jsme moc zajímavý film Astronaut. Když jsme dorazili ke škole, čekal na nás meloun, který přinesla Adélka.

Druhý den už byl poslední školní. Dostali jsme vysvědčení, dárečky, rozloučili jsme se a vyběhli ze třídy s pokřikem PRÁZDNINÁM HURÁ, HURÁ, HURÁ.

DB