Projektový den Lesní svět jsme absolvovali s lektorkou paní Palatovou z Vikýře. Zkoumali jsme mechy, rostliny, listy, květiny a živé tvory v lese. Taky jsme poznávali stromy naslepo a telefonovali přes kmen stromu. Na závěr jsme tvořili abstraktní obrazy, které jsme kreslili pouze přírodními materiály a pak jsme si je všechny prohlédli v pohyblivé galerii. Bylo to super dopoledne.

DB