7. května jsme se zúčastnili pietního aktu u Památníku obětem 2. světové války v Rýnovicích.

Památník vznikl v roce 1948 na místě hromadného hrobu, kde jsou pochováni někteří z vězňů z rýnovického pracovního tábora z let 1940 – 1945.

Položením bílé růže jsme uctili jejich památku.

BK