V úterý 7. 5. jsme se vypravili v rámci projektového dne k Roku české hudby na exkurzi do ZUŠky. Prohlédli jsme si hlavní budovu, výstavu fotografií skladatelů a českých hudebníků. A pak jsme zasedli do koncertního sálu, kde pro nás žáci ZUŠ připravili krátký koncert. Slyšeli jsme krásné ukázky z tvorby Bedřicha Smetany.

Ze ZUŠky jsme se vydali ještě na exkurzi do sousedního Vikýře. Zahráli jsme si hry na postřeh, prohlédli jsme si celý dům a zjistili jsme, že v něm připravují pro děti velmi zajímavé akce a kroužky. A mají tam také živá zvířata. Mohli jsme si pohladit želvu, hady a dokonce i leguána. A ti odvážnější si dokonce vzali hady do rukou nebo kolem krku. Bylo to super. Na závěr jsme se dozvěděli ještě mnoho zajímavého o vodě a dostali jsme deníčky. S nimi můžeme obejít třeba během prázdnin rozhledny kolem Jablonce a dostaneme razítko. Dopoledne bylo moc fajn, parádně jsme si obě exkurze užili.

DB